Hans Scavenius

Hans Scavenius boede i mange år i Brasilien og ejede et stort areal syd for Rio de Janeiro i Ubatuba med bl.a. en kakaoplantage. Han forsøgte sammen med Verdensnaturfonden og investeringsforening IFU at få arealet beskyttet og fredet, men døde inden hans bestræbelser lykkedes.