Jørgen Bjørn Kullmann

Jørgen Bjørn Kullmann var Danmarks Generalkonsul i São Paulo i en lang årrække 1973-1992 og hjalp i sin tid der mange danke investeringer på vej. Ved sin hjemkomst arbejdede ham sammen med seniorforsker og arkivar ved Odense Universitet og udgav med ham i 1997 "Brasilianske Forbindelser" på Universitetsforslag. Dette store værk er det mest fyldestgørende arbejde om de ca. 4000 danskere der i årene 1819-1970 udvandrede til Brasilien.

Ved sin tilbagevenden til Danmark arbejdede han som den humanitære organisation CARITAS repræsentant i Danmark.

I 1995/96 bad Jørgen Kullmann Hans Scavenius om at hjælpe sig og fungere som formand i Dansk-Brasiliansk Selskab og ved Kullmanns død blev han så formand