Nyheder

08/05/2011

På General Forsamlingen 2011, blev der etableret forretningsudvalg, Kulturudvalg og PR udvalg.

 

 PR udvalg 
 Morten Bjerre Stougaard
 Fernanda P. Fronterotta
 Cecilie Brandel
 Margareth Brandel
  
 Kultur udvalg 
 Railda de Macedo Matos
 Antonia Maria Claret Soares Christensen
 Gerusa Sueli
 Zenaide Andersen
 Lise Von Lachman
  
 Erhvervs udvalg
  Marisa Dorhup
 Vanessa de Oliveira Stephensen
 Bo Buchholzer
 Tom Andersen
 Morgens Larsen
  
 85 års jubilæum 
 Margareth Brandel
 Vanessa de Oliveira Stephensen
 Railda de Macedo Matos
 Per Andersen
 Marisa Dorhup
 Zenaide Andersen
 Fernanda P. Fronterotta

 


03/04/2011

I henhold til vedtægterne indkalder bestyrelsen herved til ordinær generalforsamling torsdag, den 5. maj 2011 fra kl. 18:00 til 19:00 i Kulturhuset Islands Brygge på Islands Brygge 18 – Salonen – 2300 København S.

Tilmelding til generalforsamlingen er senest d. 30.04.2011 pr. post til Per Andersen, Abildgårdsparken 22, 3460, Birkerød eller pr. e-mail til zenaideper@andersen.tdcadsl.dk.

Dagsorden:

 1.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 01/01/2010 – 31/12/2010.
 2.  Fremlæggelse og godkendelse af det fremlagte regnskab (Bilag 1 – Regnskab 2010).
 3.  Godkendelse af kontingent for 2011. Individuelt: kr 150,- par: kr 230,- og virksomheder kr 1.500,-.
 4.   Valg af bestyrelse, ifg. § 4 i vedtægter.
 • Vanessa Stephensen, formand (ønsker genvalg)
 • Marisa Dohrup, revisor (ønsker genvalg)

4a.    Valg af suppleanter

 • Zenaide Andersen, suppleant (ønsker genvalg)
 1. Forslag fra bestyrelse
 • i.Etablering af 3 udvalg: PR, Forretning og Kultur
 • ii.Etablering af Udvalg 85 års fødselsdag
 1. Eventuelt


Husk :
Ethvert medlemskab giver en stemme. Udøvelse af stemmeretten forudsætter at forfaldet kontingent er betalt.
Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagter til den første generalforsamling er også gyldige til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse. Fuldmagter er dog kun gyldige i et år fra udstedelsesdatoen.
Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet har fremsendt skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes

 

Bestyrelsen


11/11/2010

Carlos Oliveiras dansk/brasilianske debutfilm "Rosa Morena" vandt specialpris på São Paulo International Film Festival.

Synopsis: Thomas is in his forties and he is craving to become a father. There are two obstacles, he's a homosexual and current legislation doesn't make it easy for males to adopt. Needing a break, he visits an old friend in Brazil where he discovers an illegal market for adoption. He meets the passionate and whimsical Maria and agrees to adopt her unborn child. But, what was to be a business deal, turns in to a relationship and he now faces a difficult choice.

»Rosa Morena« is a story about sorrow, selfishness and suspicion, that touches on globalization and the values of the nuclear family.  (kilde: Det Danske Filminstitut)

Om Carlos Oliveira: Born 1974, Brazil. Brazilian director living in Denmark since 2000. Worked with short and feature films since 1992 – as assistant director, script supervisor and writer. Studied architecture in Rio de Janeiro and film and media in Copenhagen. Was a member of the Copenhagen-based film network and alternative film school Super16, 2003-06, graduating with »Three Summers«.

»Rosa Morena« (2011), Oliveira's first feature film, was awarded the Prêmio Itamaraty, an award from the Brazilian Ministry of Foreign Affairs at Sao Paulo. (kilde: Det Danske Filminstitut)

Læs mere


29/10/2010

Efter generalforsamlingen den 6. maj 2010 er Dansk-Brasiliansk Selskab konstitueret med ny bestyrelse. Den nye bestyrelse består af såvel forhenværende som nye medlemmer, hvilket giver gode muligheder for fornyelse og videreudvikling af selskabets 84 års traditioner.

Mange tak til Lise von Lachman og de tidligere formænd for deres store og værdifulde arbejde og engangement igennem tiden for selskabet.

Læs mere om den nye bestyrelse.


Pages