Nyheder

22/07/2013

Kære venner


Her er vores fjerde udgave af ”Brasil Aqui”, nyhedsbrevet fra Brasilianske Studier, Aarhus Universitet. Vores projekt blev godt modtaget og vi takker alle, der har hjulpet med at udsprede det. I denne udgave har vi et kort tilbageblik på forårssemester 2013 i vores program på universitet.

Endnu en gang tak! Vi ses!

 

Fernanda Gláucia Pinto

Udenlandsk Lektor - Leitora estrangeira

Institut for Æstetik og Kommunikation

Aarhus Universitet

Jens Chr. Skous Vej 4, byg. 1481/357

8000 Aarhus - Danmark

Tel.: +45 87162682


09/06/2013

Dansk - Brasiliansk Selskab deltog til K.U.K.S’s  årlige reception og årsmøde.

 
Paraplyorganisationen, K.U.K.S. (Komiteen for Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke), samarbejder med FN  i New York og direkte med alle verdens nationer. Vil du vide mere, se : http://www.kuks.dk
 
Dansk- Brasiliansk Selskab blev repræsenteret af bestyrelsesformand, Margareth Brandel, og næstformand, Railda Matos.
 
 

*** MEMBERS ONLY***

 

Er du medlem af Dansk - Brasiliansk Selskab så hold øje med din indbakke eller postkasse. Du vil snarest modtage en invitation til :

 

KUKS INTERNATIONAL GALLA OF NATIONAL FARE

Københavns Rådhus den 18. oktober.
 
Der vil aftenen igennem være et spækket program med underholdning og optræden fra hele verden. Derudover bliver der serveret smagsprøver og drikkevarer fra forskellige kulturer og lande.

01/06/2013

 

GENERALFORSAMLING I DANSK-BRASILIANSK SELSKAB

 

I henhold til vedtægterne indkaldte bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag, den 6. maj 2013 fra kl. 17:30 til 19:30 i Kulturhuset Islands Brygge på Islands Brygge 18 – Salonen – 2300 København S.

 

Til dirigent havde bestyrelsen udpeget Per Andersen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Til referent havde bestyrelsen udpeget Marisa Dohrup.

19 medlemmerne deltog i d.d. Generalforsamling.

 

Dagsordenen var som påkrævet i vedtægterne:

 

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 01/01/2012 – 31/12/2012.

Arrangementer i 2012:

Maj 2012:

- Netværksmøde om at begå sig optimalt på det brasilianske marked, Vejle

                - Romero Britto besøg i Danmark, DBS deltog i arrangement

- Quarteto Descobertas (Rundetårn)

 - Besøg fra Brasiliansk skoledirektør i Danmark

 August 2012:

  • Rundvisningen på Nordisk Film blev desværre udskudt til 2013

November 2012:

  • Jazz i La Fontaine

- Sølyst arrangement

 

I 2012 havde Dansk-Brasiliansk Selskab 79 medlemmer, 4 virksomhedsmedlemskaber og 5 æresmedlemmer. I 2013 er medlemstilgangen fortsat med yderlig 3 nye private medlemmer og 1 nyt virksomhedsmedlemskab

 

Det er hensigten i 2013 at forbedre samarbejdet mellem bestyrelse og udvalg med fokus på sociale arrangementer for medlemmerne.

 

  1. Gennemgang og godkendelse af det fremlagte regnskab (Bilag 1 – Regnskab 2012).

Godkendt.

 

  1. Forslag til kontingent for 2013. Individuelt: kr 150,- Par: kr 230,- og virksomheder kr 1.500,-.

Godkendt.

 

  1. Valg af bestyrelse, ifg. § 4 i vedtægter.

Vanessa Stephensen besluttede at træde tilbage som formand. Som ny formand blev enstemmigt valgt Margareth Brandel.

 

Marisa Dohrup, revisor, enstemmigt genvalgt

 

       4a.   Valg af suppleanter

 

Zenaide Andersen, suppleant, enstemmigt genvalgt

 

  1. Forslag fra bestyrelse

 

To årlige sammenkomster for medlemmerne. Godkendt.

 

 

 6. Eventuelt

 

  • Udvalgene (Erhvervs, Kultur, og PR) præsenterede deres arbejde i 2012, og forventer at bestyrelsen giver retningslinjer for udvalgenes arbejde i 2013, også med hensyn til hvilke typer arrangementer, som skal gennemføres.
  • Et af de gode forslag fra deltagerne var at bruge hjemmesiden til at forbedre kontakten mellem medlemmerne. Hjemmesiden bør også bruges til at formidle mere information om selskabets aktiviteter både før og efter.
  • Marisa Dohrup takkede på selskabets vegne Vanessa Stephensen for hendes store og engagerede arbejde som formand gennem de seneste tre år. Dette arbejde har været meget værdifuldt for selskabet i en vanskelig periode.

 

 

 

Referent

 

 

__________________________

Marisa Dohrup

 

 


17/07/2012

Dansk-Brasiliansk selskab og Kurt Andersen var medarrangør til Connecting Borders besøg i Hillerød d. 9.-11. maj 2012. Connecting Borders inviterede 18 brasilianske skoleinspektører fra Brasilien til, at lære om det danske skolesystem og uddannelser i Danmark.

Forløbet startede med et besøg på Hillerød Rådhus, for at høre om kommunen og dens skolepolitik fra bl.a. borgmester Kirsten Jensen. Turen gik derefter til udvalgte skoler og institutioner i området og blev derefter afsluttet med et besøg i Undervisningsministeriet.

Skoleinspektørerne besøgte; Sophienborgskolen, Grundtvigs Højskole, Frederiksborg Gymnasium, Marie Mørks skole og Børnehuset Gnisten. Besøget var arrangeret af Kurt Andersen, bestyrelsesmedlem af Danmarks Privatskoleforening, og formanden for Dansk-Brasiliansk Selskab, Vanessa Stephensen. Dansk Brasiliansk Selskab vil gerne takke Kurt Andersen for sin store indsats mht. arrangere alle besøg for Connecting Borders.


17/06/2012

Hjemmesiden er opdateret med selskabets mission og vision - læs mere her.


Pages