INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK-BRASILIANSK SELSKAB

08/04/2016 - 17:00
Program: 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK-BRASILIANSK SELSKAB

 

I henhold til vedtægterne indkalder bestyrelsen herved til ordinær generalforsamling fredag, den 8. april 2016 fra kl. 17:00 til 18:00 i Kulturhuset Islands Brygge - Verdensrummet på Islands Brygge 18, 2300 København S.

 

Tilmelding til generalforsamlingen og forslag til generalforsamlingen er senest d. 20.03.2014 pr. post til Per Andersen, Abildgårdsparken 22, 3460, Birkerød eller pr. e-mail til zenaideper@hotmail.dk

 

Dagsorden:

 

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 01/01/2015 – 31/12/2015.

 

  1. Godkendelse af årsregnskab 2014

 

  1. Godkendelse af kontingent for 2016. Individuelt: kr 150,- par: kr 230,- og virksomheder kr 1.500,-.
  2. Valg af bestyrelse, ifg. § 4 i vedtægterne. Til valg i 2016.

Fernanda Fronterotta - næstformand

Per Andersen - kasserer

 

       4a.   Valg af suppleanter. Til valg i 2016.

 

Railda Matos - suppleant

 

  1. Forslag fra bestyrelse

             Opløsning af selskabet jf. paragraf 10.

 

  1. Eventuelt:

 

 

Husk :

Ethvert medlemskab giver en stemme. Udøvelse af stemmeretten forudsætter at forfaldet kontingent er betalt.

Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt. Fuldmagter til den første generalforsamling er også gyldige til en eventuel efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse. Fuldmagter er dog kun gyldige i et år fra udstedelsesdatoen.

Ethvert medlem har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt medlemmet har fremsendt skriftlig anmodning herom over for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes

 

Bestyrelsen