Referat fra GF 2015

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DANSK-BRASILIANSK SELSKAB

 

I henhold til vedtægterne indkaldte bestyrelsen til ordinær generalforsamling  onsdag, den 11. marts 2015 fra kl. 17:30 til 19:00 i Kulturhuset Islands Brygge på Islands Brygge 18 – Salonen – 2300 København S.

Til dirigent havde bestyrelsen udpeget Per Andersen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Til referent havde bestyrelsen udpeget Marisa Dohrup.

9 medlemmerne deltog i d.d. Generalforsamling.

Dagsordenen var som påkrævet i vedtægterne:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 01/01/2014 – 31/12/2014. Se side 3. / Godkendt

I dag har Dansk-Brasiliansk Selskab 66 medlemmer.

 1. Gennemgang og godkendelse af det fremlagte regnskab (Bilag 1 – Regnskab 2014). / Godkendt.
 1. Forslag til kontingent for 2015. Individuelt: kr 150,- Par: kr 230,- og virksomheder kr 1.500,-. / Godkendt.
 1. Valg af bestyrelse, ifg. § 4 i vedtægter.

Margareth Brandel, ønsker ikke genvalg, formand posten er midlertidigt ledig.

Marisa Dohrup, revisor, enstemmigt genvalgt

4a.   Valg af suppleanter

Zenaide Andersen, suppleant, enstemmigt genvalgt.

 1. Forslag fra bestyrelse

Udvalgsstrukturen nedlægges, og i stedet kan man melde sig til de aktiviteter man aktivt har interesse for.  /Godkendt.

 1. Eventuelt
 1. Forslag fra medlemmerne
  • Rabat for medlemmer til diverse kultur aktiviteter, som eks. Koncerthuset med Brasiliansk kunster,
  • Fast betalings tidspunkt for medlemmer (Juni, efter general forsamlingen)
  • Mulighed for medlemmerne til at sende besked til andre medlemmer i Facebook
  • Mulighed til at besøg UN City
  • Vision, Mission skal omformuleres

Det blev besluttet at vi skal mødes til brainstorming omkring forslagene.

 

Årsberetning for året 2014

 

Bestyrelsen har vedvarende arbejdet med at få inputs fra medlemmerne for at målrette selskabets events i forhold til medlemmernes ønsker for aktiviteter. Det er lykkedes godt og det har været et spændende og begivenhedsrigt år, hvor vi har haft mange gode stunder og har lært hinanden at kende. Året har budt på mange ting: Brasilianske rytmer på Portugalo, Velkomst middag for nye medlemmer, Koncert med Diego Figueiredo, Teaterstykket ”The Nausea”, Nordisk Film – rundvisning, Latin Amerika Filmfestival, VM på Islands Brygge, Copenhagen Jazz Festival, Churrasco ved Furesø, Cineclube Brasil, Masquerade og Julehygge no Tivoli.

Vi har dog måtte aflyse nogle events på baggrund af for få tilmeldinger, bl. a. Den traditionelle frokost på Sølyst.

Alle de mange events kunne ikke lade sig gøre uden det store bidrag fra Fernanda, Silvana, Luciana, Marisa, Zenaide og Marcello. Samtidigt har vi også haft utrolig gode samarbejdspartnere som har haft interesse i vores selskab og her nævnes: Den Brasilianske Ambassade i København, DR Sport, Jazzhouse Montmartre, Direktør Marcello Bosschar, K.U.K.S. og Huset-KBH.

Bestyrelsen har yderlig arbejdet med at få et tættere samarbejde med de forskellige udvalg i selskabet og har inviteret udvalgsmedlemmerne til at deltage i mange af bestyrelsesmøderne. Det har tydet på at udvalgsmedlemmerne har været udfordret af andre aktiviteter, og det derfor har været et fåtal, der har haft mulighed for at bidrage til selskabets udvalgsarbejde i året der gik.

Der findes mange spændende emner til år 2015 bl.a. forberedelse til selskabets 90 års jubilæum i år 2016.

 

 

____________________

Per Andersen, Dirigent