Historie

Dansk-Brasiliansk selskab blev stiftet d. 11.marts 1926.

 

  Anledning var at skabe et samlingssted for danske forretnings – og ambassadefolk, samt i øvrigt personer med særlig tilknytning til landet, som have æret udstationeret der i kortere eller længere tid.

Selskabets særlige karakter understregedes ved valget af dets første protektor gennem mange år HH Arvepris Knud, siden HH Prinsesse Caroline Mathilde, og vor nuværende protektor HH Prinsesse Elisabeth.

 

Formænd siden 1926: